یک‌چهارم سازمان‌ها اپلیکیشن‌های خود را در فضای ابری استفاده می‌کنند

همکاران سیستم- بررسی‌های جدید مرکز F۵ Networks روی ۳۴۶۰ مدیر و متخصص IT نشان می‌دهد میزان علاقه‌مندی آن‌ها به زیرساخت‌های دیجیتالی زیاد شده است و آن‌ها بیش از پیش تمایل دارند استراتژی‌های خود را با فضاهای رایانش ابری چندگانه سازگار کنند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون حضور داشتن در فضای رایانش ابری، ‌ظرفیت‌های دیجیتالی موجود را شناسایی کند.
به گزارش وب‌سایت Zdnet؛ بر اساس یافته‌های بررسی جدید مشخص شد یک‌چهارم سازمانی که پروژه‌های مرتبط به انتقال فعالیت‌های خود به فضای دیجیتالی را پیش می‌برند، بخش اعظم اپلیکیشن‌های مورد نیاز خود را مبتنی بر فضای رایانش ابری به کار می‌گیرند و در مقابل فقط ۱۵ درصد از سازمان‌هایی که پروژه‌های انتقال به فضای دیجیتالی را در دست ندارند چنین اپلیکیشن‌هایی را در جریان فعالیت‌های خود به کار بسته‌اند.
کارشناسان در زمینه خدمات پردازش ابری عمومی دریافتند آن دسته از سازمان‌هایی که طرح‌های بزرگ انتقال فعالیت‌های خود به فضای دیجیتال را دنبال می‌کنند تمایل بیشتر به استفاده از خدمات رایانش ابری عمومی دارند.
دستکم ۴۷ درصد سازمان‌ها اعلام کردند که خدمات دیجیتالی و سرویس‌های رایانش ابری نحوه توسعه اپلیکشین‌ها را برای آنها تغییر داده است و ۴۱ درصد آن‌ها هم خاطرنشان کردند که در این راستا موفق شده‌اند معماری جدید اپلیکیشن از جمله کانتینرهای نرم‌افزاری و میکروسرویس‌ها را شناسایی کنند.