گوگل نسل بعدی هوش مصنوعی را معرفی کرد

به گفته «جف دین» مدیر مرکز توسعه هوش مصنوعی در شرکت گوگل و یکی از بنیانگذاران «پروژه مغز» گوگل، مدل‌های امروزی هوش مصنوعی معمولا برای انجام تنها یک کار آموزش دیده‌اند.

با این وجود یک رویکرد ویژه به نام Pathways می‌تواند چیزی شبیه به یک سگ تربیت‌پذیر ارائه کند تا در نهایت هوش مصنوعی چندین ترفند و عملکرد را به طور همزمان انجام دهد.

آقای دین سیستم جدید Pathways را به عنوان «معماری نسل بعدی هوش مصنوعی» توصیف می‌کند که «ما را قادر می‌سازد یک مدل واحد را برای انجام هزاران یا میلیون‌ها کار آموزش دهیم».

سیستم Pathways در اصل می‌تواند محدودیت‌های ظرفیت یک مدل هوش مصنوعی برای پاسخ دادن به اطلاعات واحد را از یک حس حذف کند و به آن امکان دهد به حواس چندگانه مانند متن، تصویر و گفتار پاسخ دهد.

آقای دین در این خصوص توضیح داد:‌ «سیستم Pathways می‌تواند مدل‌های چندوجهی را فعال کند و درک بینایی، شنوایی و زبان را به طور همزمان دربر گیرد».

برای مثال، این مدل می‌تواند کلمه «پلنگ»، صدای کسی که می‌گوید «پلنگ» یا ویدیویی از دویدن «پلنگ» را پردازش کند.

منبع: zdnet