پژوهشگران: فعالیت‌های حاشیه‌ای وقت زیادی از مهندسان نرم افزار می‌گیرد

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان داده است مهندسان و طراحان نرم افزار بخش زیادی از وقت خود را صرف فعالیت‌های حاشیه‌ای نرم افزار نویسی می‌کنند و فعالیت‌های اصلی این حرفه وقت کمتری از آن‌ها می‌گیرد.
به گزارش وب سایت infoworld، مطالعه یک شرکت عرضه کننده خدمات توسعه نرم افزاری به نام الکتریک کلود نشان می‌دهد مهندسان نرم افزار بخش زیادی از وقت شغلی خود را صرف فعالیت‌هایی به غیر از طراحی نرم افزار و برنامه نویسی می‌کنند. در این مطالعه که نظر ۴۴۳ مهندس نرم افزار را در ماه مارس جویا شده بود، مشخص شد که فعالیت‌های اصلی برنامه نویسی و طراحی نرم افزار به طور متوسط هفته‌ای ۱. ۱۹ساعت زمان می‌برد، اما دیگر فعالیت‌های مرتبط با این رشته شغلی در مجموع به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، هم اندیشی بین مهندسان نرم افزار یا به اصطلاح «طوفان مغزی» هفته‌ای ۷. ۶ ساعت وقت از آن‌ها می‌گیرد. فعالیت‌های اجرایی مثل بررسی ایمیل‌ها و یا شرکت در جلسات رسمی نیز هفته‌ای ۸. ۵ ساعت زمان لازم دارد. همچنین مشخص شد مهندسان نرم افزار هفته‌ای ۷. ۳ ساعت از وقت کاری خود را منتظر می‌مانند تا نرم افزار طراحی شده آزمایش شود و ۵. ۳ ساعت در هفته را نیز منتظر تکمیل نرم افزار طراحی شده می‌مانند. مدیریت محیط شغلی نیز هفته‌ای ۷. ۲ ساعت زمان می‌برد و ۹. ۹ ساعت نیز صرف امور خانه‌داری می‌شود.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد مهندسان نرم افزار در مجموع ۴. ۲۲ ساعت از ۵. ۴۱ ساعت وقت کاری خود در هفته را به فعالیت‌هایی غیر از برنامه نویسی و طراحی نرم افزار اختصاص می‌دهند.