پردازش ابری ابزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی را وارد فضای جدیدی می‌کند

پردازش ابری ابزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی را وارد فضای جدیدی می‌کند

همکاران سیستم- سائورابا پاندی، مدیر فناوری شرکت Infogravity Solutions اعلام کرد که فضای پردازش ابری موجب شده است تا راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی(ERP) وارد مرحله جدیدی شوند و نحوه استفاده شرکت‌های کوچک و متوسط از این ابزارها تغییر کند.

به گفته وی پیچیدگی در استفاده از ابزارهای ERP که مستلزم مهندسی دوباره عملکردهای اصلی مرکز تجاری بوده است، از مهم‌ترین عوامل در کند شدن فرآیند استفاده از این ابزار بین سازمان‌ها محسوب می‌شود.

اما نسل جدید ابزارهای ERP مبتنی بر فضای پردازش ابری ضمن تکمیل راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی، قابلیت اطمینان و اعتماد به آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد و امکان مدیریت آسان‌تر، اطمینان‌پذیری، امنیت و فعالیت بدون بروز هرگونه مشکل را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

بر اساس نتایج  بررسی جدید مرکز AMI، طی 12 ماه آتی 13 درصد شرکت‌های کوچک و متوسط هند به یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی مجهز خواهند شد و علاوه بر این در آینده نزدیک شرکت‌های بزرگ در این کشور به صورت گسترده از این ابزارها استفاده خواهند کرد.

marketpressrelease