واحدهای آی تی شرکت‌ها به خاطر حجم زیاد تقاضاها تحت فشار هستند

واحدهای آی تی شرکت‌ها به خاطر حجم زیاد تقاضاها تحت فشار هستند

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد واحدهای آی تی کسب و کارها به خاطر حجم زیاد تقاضاها و فعالیت‌های دیجیتال تحت فشار هستند.به گزارش وب‌سایت zdnet، مطالعه‌ای که توسط شرکت مندیکس (Mendix) و بر روی ۴۷۰ متخصص آی تی در کشورهای اروپا و آمریکای شمالی انجام شده است نشان می‌دهد حجم بالای تقاضاها و فعالیت‌ها واحدهای آی تی کسب و کارها را تحت فشار قرار داده است. این مطالعه نشان می‌دهد که تقاضا برای استفاده از نرم‌افزارهای سفارشی‌شده در میان کسب و کارها بالا است و نیاز به نرم‌افزارهای همراه و نرم‌افزارهای ویژه تعامل با مشتریان نیز این تقاضاها را تشدید کرده است. اما به خاطر اینکه بسیاری از واحدهای آی تی کسب و کارها از قابلیت‌ها و امکانات کافی برخوردار نیستند، نرم‌افزارهای مورد نیاز به سرعت طراحی نمی‌شود و پیوسته بر حجم کارها و فعالیت‌های عقب‌مانده واحدهای آی تی افزوده می‌شود.
در این مطالعه بیش از ۷۰ درصد پاسخگویان تأیید کرده‌اند که حجم تقاضاها برای طراحی نرم‌افزارهای سفارشی‌شده در حال افزایش است. همزمان بیش از ۷۰ درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند واحد متبوع آن‌ها از تجهیزات و امکانات کافی برای رفع این تقاضاها برخوردار نیست. حدود ۸۲ درصد از آن‌ها گفته‌اند پروژه‌های عقب‌مانده دارند و ۸۹ درصد نیز گفته‌اند نمی‌توانند حجم پروژه‌های عقب‌مانده خود را به نسبت سال قبل کاهش دهند.
تحلیل‌گران شرکت مندیکس در تفسیر این یافته‌ها گفته‌اند فرهنگ و محیط‌های انعطاف‌ناپذیر توسعه نرم‌افزار در این شرکت‌ها از مهم‌ترین دلیل افزایش حجم فعالیت‌ها و سفارشات عقب‌مانده واحدهای آی تی است. بسیاری از واحدهای آی تی از عناصر لازم برای ایجاد چرخه‌های همکاری سریع بی‌بهره‌اند. به عنوان مثال، حدود ۷۵ درصد از پاسخگویان گفته‌اند آن‌ها به آسانی نمی‌توانند نمونه‌ها و الگوهایی از نرم‌افزارهای مورد نظر خود را طراحی کنند تا بازخورد کاربران نهایی را دریافت کنند. ۷۸ درصد نیز گفته‌اند شرکت متبوع آن‌ها از ابزارهای کافی برخوردا نیست که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به کمک آن‌ها بتوانند اپ‌های مورد نیاز را طراحی کنند.