نیمی از سازمان‌ها اطلاعات غلط را تهدید سایبری می‌دانند

مرکز Neustar در گزارش جدید خود توضیح داد افزایش انتشار اطلاعات نادرست و دامنه‌های اینترنتی جعلی به یکی از مشکلات امنیت سایبری برای سازمان‌های جهان تبدیل شده است.
نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد 48 درصد متخصصان امنیت سایبری افزایش انتشار اطلاعات نادرست را برای سازمان خود تهدید می‌دانند و در مقابل 49 درصد آنها نشر چنین اطلاعاتی را «تهدید بسیار جدی» خواندند. در پاسخ به این اتفاق 46 درصد سازمان‌ها اعلام کردند هم اکنون برنامه‌هایی را برای اطمینان بیشتر از توانایی‌های خود برای مقابله با اطلاعات نادرست و دامنه‌های اینترنتی جعلی در دست دارند.


در گزارش اخیر همچنین 35 درصد سازمان‌ها اظهار داشتند که طی شش ماه آینده تمرکز بیشتری بر این موضوع خواهند داشت و این در حالی است که 13 درصد آنها اظهار داشتند در صورت ادامه تهدیدهای سایبری از این ناحیه به صورت ویژه بر نشر اطلاعات نادرست متمرکز خواهند شد.
«راندی جوف» مدیر شرکت Neustar در این خصوص گفت: «اطلاعات نادرست یک تهدید جدید محسوب نمی‌شود و از زمانی که این قبیل اطلاعات راه خود را پیدا کردند، سوءاستفاده گران اینترنتی سعی کردند از این طریق اهداف خود را محقق کنند و از آن به عنوان یک روش کلیدی برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کنند. همه گیری ویروس کرونا موجب شده است میزان انتشار این قبیل اطلاعات افزایش یابد و ثبت دامنه‌های اینترنتی جعلی بیشتر شود.»

منبع: helpnetsecurity