نیمی از خدمات ابری خارج از سازمان کنترل می‌شوند

نیمی از خدمات ابری خارج از سازمان کنترل می‌شوند

همکاران سیستم- نتایج حاصل از مطالعه جدید موسسه Ponemon نشان داد در سراسر جهان تلاش کافی برای قرار دادن فعالیت‌های سازمان روی فضای پردازش ابری صورت نمی‌گیرد.

به گزارش وبسایت Zdnet،  این مرکز تحقیقاتی روی ۳۴۷۶ کارشناس IT و امنیت IT مطالعه کرد و برای به دست آوردن نتایج دقیق همکاری‌هایی را با شرکت خدمات امنیت دیجیتالی Gemalto به انجام رساند. در پایان این بررسی مشخص شد نیمی از سرویس‌های پردازش ابری و خدمات ذخیره‌سازی اطلاعات مبتنی بر فضای ابری از طریق واحد IT در سازمان کنترل نمی‌شوند. بر این اساس می‌توان گفت بسیاری از فعالیت‌های ابری که در سازمان انجام می‌شود، خارج از این مرکز تحت کنترل و مدیریت قرار می‌گیرد.

با این وجود بررسی جدید نشان داد مراکز فناوری در سازمان‌ها تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را در فضای پردازش ابری به بهترین شکل دنبال کنند. طبق آمار به دست آمده ۵۴ درصد افرادی که در پژوهش شرکت کردند توضیح دادند که بخش IT در سازمان به تمامی اپلیکیشن‌ها، پلتفرم یا خدمات زیرساختی پردازش ابری مورد نیاز خود آگاهی دارد که این رقم نسبت به آمار به دست آمده در سال ۲۰۱۴ میلادی رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

البته در بررسی جدید مشخص نشد که سازمان‌های جهانی  چگونه توانسته‌اند توان خود را در جریان سازگاری هرچه بیشتر با خدمات پردازش ابری تقویت کنند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های بهتر، ارتباطات گسترده‌تر و همکاری‌های بیشتر در این زمینه باعث تقویت سازمان‌ها در عرصه خدمات ابری شده است.