مدیران کسب و کارها مشتری‏مدارتر می‏شوند

مدیران کسب و کارها مشتری‏مدارتر می‏شوند

همکاران سیستم- شرکت آی بی‌ام با استناد به مطالعه جدید خود پیش‏‌بینی کرده است مدیران عامل کسب و کار‌ها در سال‏‌های آینده وقت بیشتری را صرف فعالیت‌‏های مرتبط با مشتریان خواهند کرد.
به گزارش وب‌‏سایت zdnet، آی‏‌بی‌‏ام در مطالعه‏‌ای دریافته است که مصرفی شدن فناوری‏‌های آی تی، مدیران عامل کسب و کار‌ها را واداشته است کارکرد فناوری‏‌های آی‌تی در کسب و کار خود را مورد بازنگری قرار دهند. این مطالعه همچنین نشان داده است که سه عامل باعث تغییر انتظارات از نقش مدیران عامل کسب و کار‌ها شده است. اول اینکه از سازمان‏‌ها انتظار می‌‏رود کسب و کار خود را به روی تاثیرگذاری مشتریان خود باز بگذارند، دوم اینکه کسب و کار‌ها باید در زمینه اتخاذ رویکردهای فناوری‌‏محور پیشقدم باشند، و سوم اینکه کسب و کار‌ها باید روابط فیزیکی خود با مشتریانشان را به یک تجربه دیجیتال تبدیل کنند.
این مطالعه نشان داده است که در سراسر جهان، بخش قابل توجهی از مشتریان می‌‏توانند مدیران و روسای کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. مثلاً در استرالیا ۴۷ درصد از مشتریان قادر به انجام چنین کاری هستند، حال آنکه این رقم در سطح بین‏‌المللی ۵۴ درصد است. در حال حاضر ۲۹ درصد از کسب و کار‌ها ادعا کرده‌‏اند که از یک رابطه قوی با مشتریان خود برخوردار هستند، اما مدیران عامل استرالیایی پیش‌‏بینی کرده‌‏اند این رقم در پنج سال آینده به ۸۷ درصد برسد.
بر اساس یافته‌‏های این مطالعه، ارتباط چهره به چهره هنوز برای ۸۰ درصد از کسب و کار‌ها مهم‌ترین کانال ارتباط با مشتریان است. ۶۶ درصد نیز کانال‌‏های دیجیتالی را به عنوان یکی از کانال‌‏های ارتباطی مهم خود برشمرده‏‌اند. پیش‌‏بینی می‌‏شود در سه تا پنج سال آینده این روند معکوس شود و ۹۲ درصد از مدیران کسب و کار‌ها کانال‌‏های دیجیتال را مهم‌ترین راه ارتباط با مشتریان خود بدانند.
در این مطالعه، مدیران و روسای کسب و کار‌ها گفته‏‌اند برای ارتقای مشارکت مشتریان خود سه اولویت دارند: خلق یک تجربه مشتری پایدار (۸۱ درصد)؛ واکنش سریع به روندهای در حال ظهور (۷۷ درصد)؛ و ترکیب داده‏‌های داخلی و بیرونی برای به چنگ آوردن یک بینش خاص (۷۶ درصد).
مطالعه آی‌بی‌ام همچنین نشان داده است که در سال ۲۰۱۳ حدود ۸۴ درصد از مدیران عامل از راهکارهای همراه برای ایجاد جلب مشارکت مشتریان خود استفاده کرده‏اند. ۸۳ درصد از تحلیل‏گر‌ها تجاری و ۶۴ درصد نیز از راهکارهای پردازش ابری برای این مقصود استفاده کرده‌‏اند.