مایکروسافت شرکت Revolution Analytics را خرید

مایکروسافت شرکت Revolution Analytics را خرید

همکاران سیستم- مایکروسافت شرکت Revolution Analytics را راهکارهای تحلیلی تحت زبان R را توسعه می‌دهد، خریداری کرده است.به گزارش وب‌سایت zdnet، مایکروسافت شرکت Revolution Analytics را که در حوزه طراحی و عرضه راهکارهای تحلیلی متخصص است، خریداری کرده است. راهکارهای این شرکت برای استفاده در پلتفرم داده‌های کلان، اعم از منبع باز و پلتفرم‌های دارای مالکیت، کاربرد دارد. این شرکت راهکارهای تحلیلی و پردازشگرهای آماری خود را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی R طراحی می‌کند. هنوز مشخص نیست مایکروسافت برای خرید این شرکت چه مبلغی پرداخته است.

تحلیل‌گرهای شرکت Revolution Analytics که جز پلتفرم‌های دارای کلاس کسب و کار طبقه‌بندی می‌شوند، در پایگاه‌های ذخیره داده‌های کلان و سیستم‌های هادوپ مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای قابلیت یکپارچگی با سیستم‌های کسب و کار نیز هستند. بانک‌ها، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات مالی، داروسازی، مشاوره‌دهی، تولیدی و فعال در حوزه فناوری از جمله مهم‌ترین مشتریان راهکارهای این شرکت هستند. این شرکت در توسعه طرح‌های منبع‌بازی مثل ParallelR و RHadoop نیز سهیم بوده است.

شرکت مایکروسافت اعلام کرده است پشتیبانی و توسعه نسخه‌های تجاری و منبع‌باز راهکارهای شرکت Revolution Analytics و نیز راهکارهایی را که برای سیستم‌های عاملی مثل لینوکس و مک عرضه شده است، متوقف نخواهد کرد.