مایکروسافت برای سازمان‌های کوچک اپلیکیشن‌های ویژه عرضه کرد

مایکروسافت برای سازمان‌های کوچک اپلیکیشن‌های ویژه عرضه کرد

همکاران سیستم – شرکت مایکروسافت قصد دارد خدمات بیشتری را مبتنی بر اپلیکیشن‌های حوزه فعالیت سازمان‌های کوچک و متوسط ارایه دهد و در این راستا قابلیت‌های جدید اشتراک‌پذیری در سیستم Office ۳۶۵ Business Premium ارایه شده است.
به گزارش وبسایت Zdnet، هم‌اکنون یک صفحه اینترنتی برای استفاده از اپلیکیشن‌های سازمانی Office راه‌اندازی شده است که می‌توان گفته اپلیکیشن‌های مبتنی بر این قابلیت بسیار کارآمد هستند و از جمله آنها می‌توان به MileIQ، Bookings، Invoice، Spend، Point و Presence اشاره کرد.
این اپلیکیشن‌ها به صورت مکمل در کنار ابزار موبایلی کاربدی Office مایکروسافت مورد استفاده قرار می‌گیرند و قرار است و مبتنی بر آن سرویس موبایلی با قابلیت اجرا روی چند پلتفرم عرضه شود.
شرکت مایکروسافت همچنین برخی اپلیکیشن‌های جدید به مجموعه Office ۳۶۵ Business Premium اضافه کرده یا در حال تکمیل آن است. از جمله این اپلیکیشن‌ها می‌توان به MileIQ اشاره کرد که به عنوان مکمل برای رزور و پرداخت آسان در خدمات هتل‌یابی Booking ارایه می‌شود.