لینوکس Red Hat روی خدمات ابری مایکروسافت

لینوکس Red Hat روی خدمات ابری مایکروسافت

همکاران سیستم- شرکت مایکروسافت Red Hat Enterprise را با لیست عرضه‌کنندگان سیستم عامل لینوکس موجود در فضای پردازش ابری Azure اضافه کرد.به گزارش وبسایت ZDnet، مایکروسافت تاکنون از انواع توزیع‌کنندگان سیستم عامل لینوکس از جمله Ubuntu، CentOS، Oracle Linux، SUSE Linux Enterprise و openSUSE پشتیبانی می‌کرد که بین آنها جای شرکت Red Hat خالی بود.
بر اساس قرارداد همکاری جدید با Red Hat، مایکروسافت همچنین میان‌افزار JBoss را نیز روی فضای پردازش ابری Azure ارایه می‌دهد و بر اساس مطلبی که «اسکات گاتری» مدیر مرکز خدمات ابری و سازمانی غول نرم‌افزاری جهان منتشر کرده است، طی چند هفته آتی دسترسی سازمان‌های جهانی به این خدمات فراهم می‌شود.
در این مطلب وبلاگی گفته شد مایکروسافت و Red Hat به صورت منطقه‌ای افراد را مورد پشتیبانی قرار می‌دهند تا خدمات بیشتری در این زمینه ارائه شود.
گاتری گفت: «این نوع پشتیبانی به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا بتوانند محصولات خود را به راهکارهای Red Hat انتقال دهند و از آنها در فضای پردازش ابری عمومی استفاده کنند. فرآیند پشتیبانی منطقه‌ای طی چند هفته آتی ارایه می‌شود».
مایکروسافت در نظر دارد به عنوان بخشی از این قرارداد، طی چند هفته پیش‌رو دسترسی به فناوری‌های .NET را در پلتفرم-به‌عنوان-خدمات OpenShift Red Hat و Red Hat Enterprise Linux فراهم کند.