لزوم همکاری مدیران مالی و اطلاعاتی سازمان برای توسعه سیستم‌های پردازش ابری

لزوم همکاری مدیران مالی و اطلاعاتی سازمان برای توسعه سیستم‌های پردازش ابری

همکاران سیستم- مرکز Deloitte and Touche در گزارشی جدید توضیح داد که مدیران مالی (CFO) و مدیران اطلاعاتی (CIO) در سازمان‌ها برای مشخص کردن استراتژی‌های مربوط به سیستم‌های پردازش ابری باید همکاری‌های بیشتری با یکدیگر انجام دهند.
به گزارش وب سایت itp، این شرکت در گزارش خود اعلام کرد که تصمیم‌گیری در حوزه سیستم‌های پردازش ابری فضای گسترده‌تری از مرکز فناوری اطلاعات سازمان را تحت پوشش قرار می‌دهد و نیازمند آن است که ارتباط نزدیک و کارآمد میان مدیران اطلاعاتی و مدیران مالی سازمان برقرار شود و در ‌‌نهایت بهترین تصمیم در این زمینه صورت گیرد که سازمان چه زمانی و چطور فعالیت‌های خود را به سیستم‌های پردازش ابری انتقال دهد.
این گزارش بر نقش مدیران مالی برای تبدیل شدن به یک کاتالیزور در جریان سازگاری با سیستم‌های پردازش ابری تاکید می‌کند و در آن توضیح داده شده است که تاکید همزمان بر موضوعات استراتژیک و سازمانی برای کاهش ریسک‌های زیرساختی سازمان لازم است. در مقابل، مدیر اطلاعاتی سازمان با همراهی مرکز فناوری سازمان می‌تواناند با بسط نگاه خود به عنوان عرضه کننده مرجع خدمات در سازمان، اقدامات گسترده‌تری انجام دهد.
 «جیمز باب» (James Babb) مدیر طرح CFO Program در این شرکت توضیح داد: «هماهنگی سهامداران مختلف سازمان یکی از مهم‌ترین وظایف مدیر مالی سازمان در جریان همکاری با مدیر اطلاعاتی محسوب می‌شود تا طی آن فضای سیستم‌های پردازش ابری به بهترین شکل در سازمان اجرا شود. به همین منظور فضای سیستم‌های پردازش ابری معمولا به مدیر مالی امکان می‌دهد تا دانش بهتری در مورد هزینه‌های عملیاتی مربوط به فناوری اطلاعات داشته باشد و بتواند تصمیمات بهتری در این زمینه اتخاذ کند».