شرکت IBM سیستم رایانه‌ای واتسون را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد

شرکت IBM سیستم رایانه‌ای واتسون را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد

همکاران سیستم- شرکت IBM سیستم رایانه‌ای واتسون خود را از طریق فناوری‌های پردازش ابری در دسترس دانشمندان قرار می‌دهد. این سیستم رایانه‌ای قادر است حجم وسیعی از اطلاعات را به سرعت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و الگوها و روابط بین داده‌ها را استخراج کند.به گزارش رویترز، سیستم رایانه‌ای جدید شرکت IBM قادر است حجم وسیعی از اطلاعات را تحلیل کند و روابط و الگوهای نهفته در میان داده‌ها را به سرعت آشکار کند. گفته می‌شود طراحی این سیستم رایانه‌ای نقطه عطف مهمی در حوزه پژوهش‌های علمی و پزشکی خواهد بود. این سیستم رایانه‌ای که Watson Discovery Advisor نام دارد، قادر است زبان انسان و نیز نحوه ترکیب عناصر شیمیایی را درک کند و روابط و اتصالات آن‌ها را در قالب نقشه‌های تصویری ارائه کند.

شرکت IBM قصد دارد این سیستم را از طریق فناوری پردازش ابری در دسترس دانشمندان و پژوهشگران قرار دهد. برخی از پژوهشگران و دانشمندان در حال حاضر از این سیستم برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقالات علمی که هر روزه منتشر می‌شود، استفاده می‌کنند. مثلاً پژوهشگران شرکت داروسازی جانسون اند جانسون از این سیستم برای بررسی نتایج استفاده آزمایشی از داروها استفاده می‌کنند تا بتواند درک سریع‌تری از میزان اثربخشی داروها داشته باشند. شرکت داروسازی سانوفی در فرانسه نیز از این سیستم برای شناسایی داروهایی که بتوان آن‌ها را جایگزین داروهای فعلی کرد استفاده می‌کند.
به گفته دکتر اولییور لیچارج، یکی از اساتید و محققان مولکول‌شناسی و ژن‌شناسی کالج پزشکی بایلور، یک دانشمند روزانه به طور متوسط بین یک تا پنج مقاله پژوهشی را مطالعه می‌کند. کتر لیچارج اما به کمک سیستم رایانه‌ای IBM روزانه ۷۰ هزار مقاله را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد که خواندن این تعداد مقاله توسط یک دانشمند ۳۸ سال طول می‌کشد.