شرکت‌ها بودجه آی تی خود را در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌دهند

شرکت‌ها بودجه آی تی خود را در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌دهند

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکت‌های تجاری قصد دارند در سال ۲۰۱۵ بودجه آی تی خود را افزایش دهند.
مطالعه شرکت  Tech Pro Reaserch نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد از شرکت‌های تجاری قصد دارند در سال آینده میلادی بودجه آی تی خود را افزایش دهند. حدود ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این مطالعه نیز گفته‌اند بودجه آی تی آن‌ها در سال ۲۰۱۵ یا به اندازه سال ۲۰۱۴ و یا بیشتر از آن خواهد بود.

در این مطالعه از پاسخگویان پرسیده شده بود «چه کسی در زمینه تدوین بودجه آی تی در شرکت متبوع شما تاثیرگذارتر است؟». بخش زیادی از پاسحگویان (۴۵ درصد) از مدیر واحد آی تی به عنوان تاثیرگذارترین فرد در این زمینه نام برده بودند. حدود ۱۴ درصد گفته بودند مدیر عامل در این زمینه تاثیرگذار است. اما وقتی پای تأیید نهایی طرح بودجه شرکت‌ها می‌رسد این مدیر عامل است که حرف آخر را می‌زند. ۵۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند در زمینه تأیید بودجه حرف آخر را مدیر عامل می‌زند.

پژوهشگران در این مطالعه همچنین به بررسی اولویت‌های کسب و کارها در مصرف بودجه آی تی سال ۲۰۱۵ خود پرداخته‌اند. افزایش کارآمدی و بهبود فرایندهای کسب و کار مهم‌ترین اولویت شرکت‌ها در این زمینه است. ۶۳ درصد از پاسخگویان در اظهارات خود به این اولویت اشاره کرده بودند. ۹۰ درصد نیز گفته بودند این دو مورد جزء اولویت‌های مهم آن‌ها است. افزایش بازدهی نیز از دیگر اولویت شرکت‌ها در این زمینه گزارش شده است. اولویت‌های دیگری مثل مدیریت مخاطرات و یا کاهش هزینه‌های آی تی نسبت به ۲۰۱۴ تغییری نداشته است. مدیریت کاربران ابزارهای همراه نیز از جمله اولویت‌هایی است که اهمیت آن از نظر شرکت‌ها افزایش چشمگیری داشته است.

این مطالعه نشان می‌دهد شرکت‌های فعال در کشورها و مناطق در حال توسعه علاقه بیشتری به افزایش بودجه آی تی خود دارند. به عنوان مثال، ۸۶ درصد از پاسخگویانی که در شرکت‌های مستقر در آمریکای مرکزی و جنوبی فعالیت می‌کنند از قصد خود برای افزایش بودجه آی تی سال ۲۰۱۵ صحبت کرده‌اند. این رقم درباره شرکت‌های هندی ۸۳ درصد و درباره شرکت‌های آفریقایی ۷۸ درصد است