سهل انگاری کارکنان؛ مهم‌ترین عامل درز داده‌ها و اطلاعات کسب و کار‌ها

همکاران سیستم- شرکت فورستر با انجام مطالعه‌ای دریافته است کارکنان اولین عامل در درز و انتشار داده‌های محرمانه کسب و کارهای مختلف هستند.
به گزارش وب سایت cio، شرکت فورستر با انجام یک نظرسنجی بین ۷ هزار نفر از مدیران آی تی و کارکنان معمولی کسب و کار‌ها در آمریکای شمالی و اروپا دریافته است که کارکنان اولین مقصر در زمینه درز داده‌های شرکتی هستند. براساس این یافته، بخش زیادی از این داده‌ها یا به دلیل سهل انگاری کارکنان به بیرون درز می‌کند، یا به دلیل سرقت برخی از ابزار‌ها و دستگاه‌های شرکت و یا به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از این ابزار‌ها و دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
در این نظرسنجی حدود ۳۱ درصد از پاسخگویان از سرقت یا گم شدن این دستگاه‌ها به عنوان مهم‌ترین دلیل درز اطلاعات کسب و کار خود به بیرون یاد کرده بودند. ۲۷ درصد از کارکنان نیز علت درز داده‌های شرکتی مهم خود را سوءاستفاده از ابزار‌ها و دستگاه‌های متعلق به شرکت یا سازمان متبوع خود دانسته بودند. حملات بیرونی (مثلاً توسط هکر‌ها) نیز پاسخ ۲۵ درصد از مدیران آی تی و کارکنان کسب و کار‌ها به این سوال بود. ۱۲ درصد نیز گفته بودند به خاطر فعالیت‌های بدخواهانه برخی کارکنان داخلی شرکت، داده‌های مهم آن‌ها به بیرون درز کرده است.
تحلیل گران فورستر همچنین گفته‌اند ظهور فناوری‌های همراه و استفاده از آن‌ها برای مقاصد کاری نیز به این مشکلات دامن زده است. این پژوهش نشان می‌دهد که ۳۹ درصد از پاسخگویان از عدم اتخاذ راهکارهای لازم برای پیشگیری از درز اطلاعات در فناوری‌های همراه نگران هستند. نیمی از این افراد نیز نگران سرفت فناوری‌ها و ابزارهای همراه کهنه خود هستند. سی درصد نیز گفته‌اند بر روی ابزارهای همراه مورد استفاده در محل کار هیچ تفکیکی بین داده‌های مصرف کنندگان و داده‌های مربوط به شرکت وجود ندارد.
یافته‌های فورستر نشان می‌دهد بخش زیادی از داده‌های شرکت‌ها به صورت اتفاقی و ناخواسته به بیرون درز می‌کند و نه خاطر فعالیت‌های بدخواهانه و عامدانه.