سقوط آزاد سود شرکت دل

سقوط آزاد سود شركت دل

همکاران سیستم – سود شرکت دل در سه ماهه‌ی اول سال مالی 2013 با 79 درصد کاهش به 130 میلیون دلار رسید.

به گزارش سایت zdnet فرانسه، بازار نابسامان رایانه‌های شخصی و کاهش فروش جهانی این محصول، حجم کسب و کار یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان رایانه یعنی دل را با کاهش  2 درصدی مواجه ساخته است. مجموع درآمدهای این شرکت در سه ماهه‌ی منتهی به سوم ماه می معادل 14.07 میلیارد دلار برآورد شده است. سود این شرکت که در سه ماهه‌ی اول سال 2012 به 607 میلیون رسیده بود، کاهش 79 درصدی را تجربه کرد که در تاریخ این شرکت کم سابقه بوده است. دل این کاهش سودآوری را چنین توجیه کرده است که این شرکت در برنامه‌هایی به منظور بهبود موقعیت رقابتی‌اش در بازارهای کلیدی سرمایه‌گذاری گسترده کرده است.

شرکت دل از کاهش فروش رایانه‌های شخصی متضرر شده است و درآمدش در این بخش با 9 درصد کاهش به 8.9 میلیارد دلار رسیده است. به اعتقاد متخصصان با وجود اوضاع مالی نامناسب، شرکت دل در سال گذشته مقاومت خوبی داشته است و درآمدش تنها 2 درصد کاهش داشته است.

از نکات مثبت و امیدوار کننده‌ این گزارش برای دل می‌توان به افزایش 10 درصدی درآمد بخش راهکارهای صنایع اشاره کرد که به رقم 3.1 میلیارد دلار رسیده است. همچنین بخش سرور و شبکه این شرکت نیز در این سه ماه 16 درصد رشد داشته است.