سریع‌ترین سایت‌های اینترنتی جهان مشخص شدند

سریع‌ترین سایت‌های اینترنتی جهان مشخص شدند

همکاران سیستم- بر اساس نتایج حاصل ازمطالعه جدیدی که دو مرکز Akamai و Gomez.com انجام دادند مشخص شد، بیش از نیمی از کاربران اینترنتی انتظار دارند سایت اینترنتی مورد نظرشان در کمتر از ۲ ثانیه باز شود. اگر سایت مربوطه در مدت ۳ ثانیه باز نشود، کاربران سراغ دیگر سایت‌ها می‌روند.
به گزارش وبسایت Zdnet، نتایج این بررسی نشان داد ۷۹ درصد خریداران اینترنتی که با قابلیت‌های اجرایی سایت‌ها مشکل داشتند، اعلام کردند هرگز به سایتی که پیش‌تر برای خرید به آن مراجعه کردند و با اختلال مواجه شدند بازنمی‌گردند. همچنین ۴۴ درصد کاربران توضیح دادن به دوستان خود هم می‌گویند که از مراجعه به سایت مذکور خودداری کنند.
برخی سازمان‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که سایت اینترنتی سریع‌تر می‌تواند درآمد بیشتری برای آنها به همراه آورد. مرکز Radware بر اساس یک مطالعه جدید سایت‌های اینترنتی را در چهار بخش تجارت الکترونیک، اخبار و رسانه، ورزش، و مسافرت بررسی کرد تا لیست سریع‌ترین سایت‌های جهان را به دست آورد.
در این بین سایت‌های مربوط به بخش تجارت الکترونیک بیشترین سرعت را داشتند. این بررسی نشان داد میانگین زمان برای برقراری ارتباط (TTI) با این سایت‌ها ۳.۱ ثانیه بوده است. در این مطالعه مشخص شد تنها ۲۴ درصد سایت‌های ینترنتی با میانگین زمان کمتر از ۳ ثانیه باز می‌شوند.