سرویس ابری جدید مایکروسافت برای تحلیل حالات مشتریان

سرویس ابری جدید مایکروسافت برای تحلیل حالات مشتریان

همکاران سیستم- شرکت مایکروسافت سرویس پردازش ابری Azure Media Analytics را به صورت عمومی عرضه کرد و آن را به عنوان خدمات گفتاری و بصری رایانه‌ای برای تحلیل فایل‌های ویدیویی ارایه کرد.

به گزارش وبسایت Zdnet، این سرویس به صورت متفاوت عمل می‌کند و از تصویر ثابت گرفته تا هر گونه حرکت را تشخیص می‌دهد، چهره افراد را شناسایی می‌کند، و میزان احساسات مختلف از جمله شادی، غم، تعجب، خشم، تحقیر، ترس و نفرت را در آنها شناسایی می‌کند. 

سازمان‌هایی که تصاویر ویدیویی را برای آموزش، تعامل بیشتر مشتریان یا نظارت هرچه بیشتر ذخیره می‌کنند، می‌توانند این سرویس پردازش ابری را مورد استفاده قرار دهند. به گفته مایکروسافت، این کسب و کارها نیازمند روش جدید برای جست‌وجو و تحلیل حجم گسترده اطلاعات خود هستند.

مدیر پروژه‌ی Azure Media Services توضیح داد: «ما این سرویس را مبتنی بر بازخوردها و الزامات مشتریان در صنایع مختلف، از امنیت عمومی گرفته تا خدمات دولتی و فروش محصول، آموزش، خودرو و … توسعه داده‌ایم. با Azure Media Analytics می‌توانیم از طریق کاهش فعالیت‌های بدنی مربوط به مدیریت، پردازش و بازبینی حجم گسترده تصاویر ویدیویی، کارایی را افزایش دهیم».