62 درصد کارمندان دورکاری را ترجیح می‌دهند

موسسه تحقیقاتی ADP روز گذشته نتایج حاصل از مطالعه جدیدی را منتشر کرد که در آن نظرات مربوط به بیش از 9 هزار کارمند تمام وقت آمریکایی که این روزها از راه دور فعالیت‌های کاری خود را پیش می‌برند، مورد تحلیل قرار گرفت.

این نظرسنجی بحث‌های مختلف در مورد مزایای دورکاری در مقابل حضوری فیزیکی در محل کار را مورد تحقیق قرار داد. در این بررسی کارمندانی که از راه دور فعالیت‌های خود را دنبال می‌کردند و کارمندان مستقر در سازمان‌ها مزایا و معایب فعالیت خود را اعلام کردند و در نهایت مدل ترکیبی به عنوان بهترین روش کار کردن برای آنها شناخته شد.

این گزارش با عنوان «مستقر، دورکار یا ترکیبی: احساسات کارمندان در محل کار» منتشر شد و نتایج آن نشان داد کارمندانی که دورکاری می‌کنند بر این باورند که گروه‌های کاری آنها انرژی جمعی قابل‌توجهی را شامل می‌شوند که فراتر از جدایی فیزیکی همچنان در جریان است.

بر این اساس 62 درصد کارمندانی که دورکاری می‌کنند توضیح دادند گروه آنها بسیار موثر و هماهنگ بوده  که این رقم برای افرادی که در محل کار خود مستقر بودند 47 درصد گزارش شد.

کارمندانی که از راه دور فعالیت‌های کاری خود را پیش می‌برند همچنین حمایت بیشتری از تیم‌های کاری خود داشتند که بر این اساس 66 درصد آنها بر این امر تاکید کردند.

همچنین مشخص شد که آنها در مقایسه با همکارانی که در دفاتر کاری مستقر شده‌اند شایعات کمتری در مورد گروه‌های کاری را می‌شوند. براساس این گزارش، کارمندان دورکار بر این باورند که تیم‌های مربوط به رهبری ایده‌اند و راهکارهای ابتکاری را آسان‌تر می‌پذیرند.

منبع: zdnet