دولت کره جنوبی ۲۰۲۱ بدون کاغذ می‌شود

همکاران سیستم- کره جنوبی قانونی را به تصویب رسانده است که به موجب آن تمام مراکزی که به گزارش‌های کاغذی فیزیکی نیازد دارند از اسناد الکترونیکی استفاده می‌کند و به گفته دولت این کشور، طرح مذکور با هدف رسیدن به جامعه بدون کاغذ تا سال ۲۰۲۱ دنبال می‌شود.
به گزارش وب‌سایت zdnet؛ بر قانون اصلاح شده کره جنوبی که از سال آینده به اجرا می‌رسد تمامی اسناد الکترونیکی به عنوان یک منبع قابل اعتماد مورد استفاده قرار می گیرند. این اتفاق نیازمند آن است که ۱۴۰۰ قانون کنونی که به گزارش‌های کاغذی فیزیکی نیاز دارند و بانک‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی مبتنی بر آنها کار می‌کنند، اسناد الکترونیکی را به رسمیت بشناسند.
هدف از اجرای ا ین طرح رسیدن به «جامعه بدون کاغذ» است تا در سال ۲۰۲۱ میلادی دولت کره جنوبی بتواند ۱.۱ تریلیون وُن از هزینه‌های خود کاهش دهد.

 


زمانی که یک گزارش کاغذی به عنوان یک سند الکترونیکی قابل اعتماد اسکن می‌شود، سازمان‌ها نیز مجوز دارند تا گزارش‌های کاغذی را معدوم کنند. در حال حاضر بیشتر بانک‌ها در کره جنوبی دو کپی از اسناد ار نگه می‌دارند که یکی از آنها الکترونیکی و نسخه یگر فیزیکی است که این کپی‌ها برای یک سند واحد تهیه می‌شود و هزینه‌های سازمانی را افزایش می‌دهد. دولت کره جنوبی پیش‌بینی کرده است بانک‌های این کشور هر سال بیش از ۱۰۰ میلیون گزارش کاغذی را تهیه و بایگانی می‌کنند.
دولت این کشور همچنین یک کمپین گسترده برای توسعه طرح اسناد الکترونیک راه‌اندازی کرده است تا در زمینه دستورالعمل‌های مصرف دارو، بررسی‌های خودرو و نامه‌های ثبت شده از آن استفاده کند.