دورخیز مدیران ارشد کسب و کار‌ها برای جلب همکاری مشتریان

دورخیز مدیران ارشد کسب و کار‌ها برای جلب همکاری مشتریان

همکاران سیستم- نتایج مطالعه یک موسسه وابسته به آی بی‌ ام نشان می‌‏دهد بخش زیادی از مدیران ارشد کسب و کار‌ها می‌‏کوشند مشتریان خود را در فرایند توسعه راهبردهای کسب و کار مشارکت دهند.
به گزارش وب‏‌سایت cbronline، موسسه حمایت از ارزش کسب و کار‌ها که وابسته به شرکت آی بی‌ ام است، در مطالعه‏‌ای دریافته است که ۹۰ درصد از مدیران ارشد کسب و کار‌ها می‌‏کوشند مشتریانشان را در فرایند توسعه راهبردهای کسب و کار شرکت خود سهیم کنند. در عین حال حدود ۳۰ درصد از این مدیران از اینکه برخی از همتایان خود ارتباط مستقیمی با مشتریان ندارند، اظهار نگرانی کرده‌‏اند. از مجموع مدیران عاملی که در این مطالعه شرکت کرده‌‏اند، حدود ۶۰ درصد به پژوهشگران گفته‌‏اند در حال حاضر تلاش می‌‏کنند تا بتوانند در سه تا پنج سال آینده مشتریان خود را به صورت مستقیم در توسعه راهبردهای کسب و کار مشارکت دهند و آموخته‏‌های حاصل از این کار را در توسعه اولویت‏‌ها و راهبردهای کسب و کار خود به کار بندند.
بریجت کرالینگِن، معاون ارشد بخش خدمات کسب و کارهای جهانی در شرکت آی بی‌ ام در این زمینه گفته است: آخرین پژوهشی که بر روی مدیران ارشد کسب و کار‌ها در یک دهه گذشته انجام شده است، نشان می‌‏دهد سازمان‏‌ها در جهتی حرکت کرده‌‏اند که امروزه الگوهای مبتنی بر کار جمعی و ارتباط دو سویه را با روی گشاده‏‌تری می‌‏پذیرند. وی تصریح کرده است که امروزه، مدیران عامل کسب و کار‌ها دریافته‌‏اند که نمی‌‏توانند به تنهایی کار خود را پیش برند.
مطالعه شرکت آی بی‌ ام نشان داده است شرکت‏‌هایی که در مقایسه با رقبای خود عملکرد بهتر و قوی‏‌تری دارند، بیشتر تمایل دارند ارتباط دوسویه و مستقیمی با مشتریان خود داشته باشند. یکی دیگر از یافته‏‌های این مطالعه این است که حدود ۵۴ درصد از مدیران ارشد می‌‏کوشند در سه تا پنج سال آینده به صورت مستقیم با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند ولی بسیاری از آن‌ها تلاش می‌‏کنند از فناوری‏‌ها و کانال‏‌های دیجیتالی وارد ارتباط با مشتریان شوند.