در نیمه اول امسال صد هزار شغل به صنعت آی تی افزوده شده است

همکاران سیستم- بنیاد تک امریکا (TechAmerica) که در زمینه وضعیت شغلی صنعت آی تی گزارش‌هایی ارائه می‌کند، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است در نیمه اول سال ۲۰۱۲ صدهزار فرصت شغلی جدید به این صنعت افزوده شده است.
به گزارش وب سایت cio، بنیاد تک امریکا اعلام کرده صنعت آی تی در نیمه اول سال جاری میلادی توانسته فرصت‌های شغلی خود را ۱.۷ درصد افزایش دهد. بر اساس این گزارش این صنعت برای متخصصان آی تی حدود صد هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
 این بنیاد که در واقع یک انجمن تجاری متشکل از فعالان صنایع آی تی است در گزارش خود آمار و ارقامی را نیز درباره وضعیت شغلی دنیای آی تی در ۱۶ ماه گذشته منتشر کرده است. بر اساس این آمار و ارقام، مشاغل آی تی در این مدت از ۵.۸ میلیون به ۶ میلیون فزایش یافته که این میزان معادل ۳.۳ درصد رشد است.
در گزارش این بنیاد نقش چهار بخش صنعت آی تی در ایجاد مشاغل جدید مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این گزارش، بخش خدمات نرم افزاری این صنعت در سال جاری میلادی ۵۰.۸۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. بخش ساخت فناوری نیز در این مدت ۹۲۰۰ شغل ایجاد کرده است. سهم بخش خدمات فناوری و مهندسی آی تی نیز ۴۹.۹۰۰ شغل و بخش خدمات ارتباطی نیز ۱۰.۷۰۰ شغل ایجاد کرده است.
در این گزارش تصریح شده که مشاغل ایجاد شده در بخش خدمات ارتباطی در مقایسه با ماه‌های قبل روند نزولی تری به خود گرفته و کاهش یافته است. با این همه ماتیو کازمیرزاک، معاون ارشد بنیاد تک امریکا معتقد است افزایش مشاغل در سه بخش از صنعت آی تی حکایت از یک رشد متوسط ولی پایدار دارد. وی نسبت به آینده وضعیت شغلی صنعت آی تی اظهار امیدواری کرده است.