خدمات هوش مصنوعی در اختیار نیمی از سازمان‌های خاورمیانه

همکاران سیستم- براساس نتایج حاصل از نظرسنجی جدید مرکز Michael Page یک‌سوم تمام سازمان‌های فعال در منطقه خاورمیانه اعلام کردند که به خوبی نمی‌توانند ظرفیت‌های داخلی خود را با مهارت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی تطبیق دهند.
این نظرسنجی روی ۲۰۰ مدیر سازمان در کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی انجام شد و کارشناسان در پایان دریافتند نیمی از سازمان‌های منطقه به نوعی از خدمات هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد آنها بر این باورند که هوش مصنوعی روی صنعتی که در آن فعالیت می‌کنند تاثیر می‌گذارد.


این مطالعه همچنین به داده‌های سازمانی توجه داشت و بر اساس آن مشخص شد میزان مهارت کارمندان سازمان‌ها در بخش تحلیل داده‌ها بسیار ضعیف بوده است.
طبق آمار به دست آمده ۶۷ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که سازمان‌ آنها به خوبی از ارزش داده‌ها باخبر است. با این وجود تنها ۲۶ درصد آنها اعلام کردند سازمان مربوطه نیروی متخصص و زیرساخت کافی برای پشتیبانی از داده‌ها، مدیریت آنها و استفاده از داده‌ها ندارد.

منبع: itp