خاورمیانه به بازار بزرگ سیستم‌های سازمانی ذخیره‌ساز اطلاعات تبدیل می‌شود

خاورمیانه به بازار بزرگ سیستم‌های سازمانی ذخیره‌ساز اطلاعات تبدیل می‌شود

همکارانسیستم- به دنبال فروش بیشتر سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات سازمانی در بازارهای نوظهور از جمله اروپای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا (CEMA) نسبت به بازارهای توسعه یافته، کارشناسان تغییراتی را برای چشم‌انداز منطقه در حوزه سیستم‌های سازمانی ذخیره‌سازی اطلاعات پیش‌بینی کردند.

به گزارش وب سایت itp،این طور که نتایج حاصل از مطالعه جدید مرکز تحقیقاتی IDC نشان می‌دهد، کاربران طی سال 2014 میلادی در منطقه اروپای مرکزی، خاورمیانه و آفریقا بیشتر از کاربران ژاپنی برای استفاده از سیستم‌های سازمانی ذخیره‌ساز اطلاعات هزینه پرداخت می‌کنند.

همچنین گفته شده است که در سال 2015 میلادی منطقه آسیا – پسیفیک به‌جز ژاپن (APeJ) از نظر میزان سرمایه‌گذاری برای استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات سازمانی با اروپای غربی رقابت می‌کند تا پس از آمریکا به بزرگترین بازار در این حوزه تبدیل شود.

“ناتالیا یژکوا”(Natalya Yezhkova) مدیر بخش سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات در مرکز تحقیقاتی IDC در این خصوص گفت: «برخی از بازارهای نوظهور به‌خطوط منطقه آسیا – پسیفیک منهای ژاپن، خاورمیانه و آفریقا با سرعت بالا در بازار جهانی سیستم‌های ذخیره‌ساز اطلاعات سازمانی رشد خواهند کرد و درخواست بالای کاربران برای استفاده از این فناوری‌ها باعث رونق هرچه بیشتر این مناطق خواهد شد. همچنین این فرآیند باعث خواهد شد تا زیرساخت‌های جدید ذخیره‌سازی اطلاعات همراه با شرایط اقتصادی پیش‌رونده ارایه شود».

پیش‌بینی شده است که میزان پرداخت هزینه از جانب کاربران در حوزه سیستم‌های سازمانی ذخیره‌ساز اطلاعات بین سال‌های 2012 تا 2017 میلادی نرخ رشد ترکیبی سالانه 4.1 درصدی داشته باشد و ارزش این بازار در سال 2017 میلادی به 42.5 میلیارد دلار برسد.