تغییر در سازمان و چالش‌های آن از دید کارشناس گارتنر

تغییر در سازمان و چالش‌های آن از دید کارشناس گارتنر

همکاران سیستم – گارتنر می‌گوید مدیران فناوری اطلاعات می‌توانند در فرایند دگرگونی دیجیتال (Digital Transformation) در سازمان متبوع خود، نقش مهمی ایفا کنند.

واقعیت آن است که استقبال از تغییرات در سازمان‌ها مستلزم آن است که همه دست‌اندرکاران، مدیران و کارکنان سازمان این تغییرات را پذیرا باشند ولی این موضوع در میان رهبران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

مدیران ارشد فناوری اطلاعات (CIO) در این میان نقش حساسی بر عهده دارند. آنها باید از یک سو باید خود را وفادار به باورها و سنت‌های قدیمی نشان دهند و از سوی دیگر بکوشند از قافله تغییرات سریع و آنی که در اکوسیستم فناوری اطلاعات رخ می‌دهد، عقب نماند.

به گزارش وب‌سایت Enterprise Innovation، یکی از مدیران ارشد شرکت پژوهشی گارتنر به نام الیز اولدینگ (Elise Olding) می‌گوید مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌های بخش عمومی که قهرمانان تغییر و تحول هستند، معمولاً با یک فرهنگ ریسک‌گریز در سازمان روبرو هستند. 

آنها همچنین با بودجه‌ای که بعضاً به خروجی‌های مجزا محدود شده نه نتایج کل‌نگر، درگیر هستند. 

این مدیر گارتنر با اشاره به این که سازمان‌های بخش عمومی معمولاً دارای یک مکانیزم فرهنگی و سازمانی هستند که آنها را در برابر نوسانات سریع در حوزه‌های سیاسی یا اقتصادی مقاوم می‌سازد، خاطرنشان کرد: این امر اگر چه فراهم‌آورنده نوعی ثبات است ولی از آن سو، بروز تغییرات گسترده در سازمان‌ها را با دشواری و مانع روبرو می‌سازد.

گارتنر به رهبران بخش عمومی و از جمله CIOها توصیه می‌کند فرهنگی بیافرینند که اولاً کمتر با تغییر سر ستیزه داشته باشد، ثانیاً چشم‌انداز و جهت حرکت سازمان را یکپارچه سازد و ثالثاً بتواند تغییرات را در چارچوب زمان، بهتر و کارامدتر مدیریت کند.