دوسوم کارمندان حوزه فناوری موقعیت شغلی خود را ترک می‌کنند

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد کمتر از یک‌سوم کارمندان حوزه فناوری قصد دارند در نقش فعلی خود باقی بمانند. با خاتمه یافتن شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، سازمان‌ها به صورت عمده با خروج مهارت‌های دیجیتالی روبرو شده‌اند.

نتایج بررسی جدید مرکز توسعه پلتفرم کاریابی CWJobs روی 1000 کارمند در حوزه فناوری و 500 مدیر تصمیم‌گیرنده آی‌تی نشان داد تنها 29 درصد این دسته از افراد قصد درند طی 12 ماه آینده با کارفرمای فعلی خود به همکاری‌ها ادامه دهند و در مقابل بخش عمده آنها برنامه‌‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا تغییراتی را در زندگی کاری خود اعمال کنند.

در تحقیقات CWJobs همچنین مشخص شد 14 درصد کارمندان حوزه فناوری به دنبال نقش جدید در یک شرکت دیگر هستند و در مقابل 11 درصد آنها تصمیم دارند کسب‌وکار خود را ایجاد کنند.

همچنین 11 درصد دیگر به فکر فعالیت کاری پاره وقت هستند، 11 درصد تصمیم به تغییر مکان فعلی دارند و 10 درصد هم اعلام کردند که تصمیم دارند به یک پیمانکار در این حوزه تبدیل شوند. در این میان 8 درصد کارمندان هم اظهار داشتند که به طور کلی تصمیم گرفته‌اند حوزه فناوری را به عنوان شغلی اصلی خود کنار بگذارند.

مطالعه جدید این مرکز شاخص دیگری را نیز نمایان کرده که بر اساس آن مشخص می‌شود کارفرمایان در ماه‌های آینده با شروع فعالیت کاری پس از همه‌گیری ویروس کرونا با کمبود مهارت‌ها در حوزه فناوری مواجه خواهند شد.

منبع: zdnet