تاثیر مستقیم ریسک‌های IT بر تصمیمات اصلی ۷۰ درصد سازمان‌های بزرگ

تاثیر مستقیم ریسک‌های IT بر تصمیمات اصلی ۷۰ درصد سازمان‌های بزرگ

همکاران سیستم- مرکز تحقیقاتی گارتنر در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با توجه به حاکمیت سازمانی برای مدیریت بخش‌های مختلف، ریسک‌های مربوط به خدمات IT همچنان در حال افزایش است.
به گزارش وبسایت ITP، بررسی گارتنر روی کسب و کارهای بزرگ نشان داد در ۷۱ درصد این مراکز ریسک‌های IT مرتبط با سیستم‌های مدیریت داده روی تصمیمات رده بالای سازمانی تاثیر می‌گذارد. همچنین در ۳۸ درصد سازمان‌های بزرگ، گزارش‌های امنیتی به غیر از مدیر امنیت اطلاعات انتقال داده می‌شده است.
گارتنر بررسی خود را روی ۹۶۴ مدیر ارشد در سازمان‌های بزرگ انجام داد که تمامی این سازمان‌ها در سال مالی ۲۰۱۴ دستکم درآمدی بالغ بر ۵۰ میلیون دلار را به کسب کرده بودند. این سازمان‌ها که دست‌کم ۱۰۰ کارمند داشتند، بین فوریه تا آپریل ۲۰۱۵ در هفت کشور مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند.
«تام شولتز» مدیر تحقیقات گارتنر گفت: «افزایش آگاهی در مورد ریسک‌های خدمات دیجیتال در کسب‌و‌کار در کنار حوادث عمومی امنیت سایبری، باعث می‌شود ریسک‌های IT روی تصمیمات سطح مدیریت سازمان تاثیر بگذارد. هفتادویک درصد از شرکت‌کنندگان در این بررسی اعلام کردند ریسک‌های IT مبتنی بر مدیریت داده روی تصمیمات سطح هیئت مدیره تاثیر می‌گذارد. این جریان همچنین افزایش تمرکز بر مواجه با ریسک‌های فناوری را به عنوان بخشی از حاکمیت سازمانی بر خدمات IT نشان می‌دهد».
در این بررسی ۳۸ درصد مدیران سازمان اظهار داشت بالاترین مقام مسئول در حوزه امنیت اطلاعات معمولا خارج از بخش IT سازمان حضور دارد و به عبارت دیگر، در ۳۸ درصد موارد گزارش‌های امنیتی به شخصی غیر از مدیر IT داده می‌شود.