اُفت درآمدی آی بی‌ ام در سه ماهه اول ۲۰۱۴

اُفت درآمدی آی بی‌ ام در سه ماهه اول ۲۰۱۴

همکاران سیستم- شرکت آی بی‌ ام در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۵. ۲۲ میلیارد دلار درآمد داشته، اما سود این شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش وب‏‌سایت computerworld، شرکت آی بی‌ ام در سه ماهه اول امسال ۵. ۲۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است که ۴. ۲ میلیارد دلار آن سود خالص این شرکت بوده است. گزارش درآمدی آی بی‌ ام نشان می‌‏دهد سود این شرکت ۲۱ درصد کمتر از ۳ میلیارد دلار سود دوره مشابه سال قبل بوده است. انتشار این گزارش درآمدی باعث کاهش ۱۵ درصدی ارزش هر سهم آی بی‌ ام شده است.
بر اساس این گزارش، درآمد آی بی‌ ام در بازار کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام با ۱۲ درصد کاهش به ۵ میلیارد دلار رسیده است. در این دوره درآمد این شرکت از بازار آمریکا نیز با ۴ درصد کاهش به ۶. ۹ میلیارد دلار رسیده است. درآمد این شرکت در بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه نیز با ۴ درصد کاهش به ۶. ۷ میلیارد دلار رسیده است.
بخش زیادی از ضرر و زیان آی بی‌ ام در این دوره متوجه بازار محصولات سخت‌‏افزاری است. فروش محصولات سخت‏‌افزاری این شرکت در این دوره با ۲۳ درصد کاهش به ۴. ۲ میلیارد دلار رسیده است. درآمد حاصل از بخش مین‏‌فریم‌‏های سیستم زد (System Z) این شرکت ۴۰ درصد کاهش یافته است. درآمد بخش سرورهای پاور سیستم نیز ۲۲ درصد کاهش داشته است.
شرکت آی بی‌ام در این فصل در بازار خدمات کسب و کار هم عملکرد رضایت‌‏بخشی نداشته است. درآمد این شرکت از شعبه خدمات فناوری‏ جهانی خود با ۳ درصد کاهش به ۳. ۹ درصد رسیده است. خدمات کسب و کار جهانی این شرکت نیز ۵. ۴ میلیارد گزارش شده است که تقریباً معادل درآمد این بخش در دوره مشابه سال قبل است.
بازار نرم‌‏افزار تنها بخشی است که آی بی‌ ام در این دوره عملکرد مثبتی در آن داشته است. درآمد این شرکت در بخش محصولات نرم‏‌افزاری در این دوره با ۲ درصد افزایش به ۷. ۵ میلیارد دلار رسیده است. بخش محصولات میان‏‌افزارهای آی بی‌ ام، مثل مدیریت اطلاعات، راهکارهای ویژه نیروی کار و غیره نیز در این دوره با ۴ درصد افزایش به ۷. ۳ میلیارد دلار رسیده است.