انتشار یک میلیارد بدافزار در آمریکای لاتین طی یک سال گذشته

همکاران سیستم – بر اساس گزارش جدیدی که مرکز امنیتی «کسپرسکی لب» منتشر کرده است، در منطقه آمریکای لاتین به طور میانگین هر روز 3.7 میلیون حمله مبتنی بر بدافزارها صورت می‌گیرد تا بر این اساس ظرف یک سال گذشته بیش از یک میلیارد بدافزار در آمریکای لاتین منتشر شده باشد.

رقم مذکور به این معنی خواهد بود که میزان انتشار حملات سایبری مبتنی بر بدافزار در منطقه آمریکای لاتین بین نوامبر 2017 تا نوامبر 2018 میلادی حدود 14.5 درصد بیشتر شده است.

کارشناسان در بررسی جدید خود همچنین دریافتند کشورهایی که در منطقه آمریکای لاتین قرار دادند به اشکال مختلف مورد این حملات قرار می‌گیرند و در این میان آرژانتین بیش از کشورهای همسایه هجوم بدافزارها را ترجبه کرده است و کارشناسان کسپرسکی میزان رشد بدافزارهای منتشر شده در این کشور 62 درصد بوده است و پس از آن کشور پرو با رشد 39 درصدی و و مکزیک با رشد 35 درصدی قرار دارند.

حملات فیشینگ که با هدف سرقت انجام می‌شوند نیز در این منطقه سیر صعودی را تجربه کردند و این طور که شرکت امنیتی گزارش داده است، روزانه 192 هزار حمله فیشینگ در آمریکای لاتین صورت می‌گیرد که این اتفاق رشد 115 درصدی حملات مذکور بین نوامبر 2016 و نوامبر 2017 را نشان می‌دهد.

در بین کشورهای واقع در منطقه آمریکای لاتین، مکزیک بیش از همسایگان خود دچار حملات سایبری فیشینگ شده است و میزان این حملات در مکزیک رشد 120 درصدی را تجربه کرده است که پس از آن کلمبیا با رشد 118 درصدی و برزیل با رشد 110 درصدی قرار دارند.

منبع: ZDnet