امنیت ابری در اختیار شرکت‌های ثانوی

همکاران سیستم – در حالی که خدمات پردازش ابری بیش از هر زمان دیگر برنامه‌های کاربردی، داده‌ها و فرآیندهای پردازش داده را تحت پوشش قرار داده است، کاربران می‌توانند امنیت خود در این فضا را برون سپاری کنند و خدمات شرکت‌های دیگر را مورد استفاده قرار دهند.

نظرسنجی صورت گرفته در یکی از صنایع نشان داد نیاز به کنترل امنیت و عدم پذیرش مسئولیت نهایی برای تامین امنیت در شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پردازش ابری در بسیاری از سازمان‌ها دنبال می‌شود. این نظرسنجی توسط «انجمن امنیت خدمات ابری» روی 241 کارشناس و متخصص صنعتی انجام شد و کارشناسان در پایان فهرست Egregious 11 را در زمینه برقراری امنیت در فضای ابری منتشر کردند.

مدیران این بررسی اعلام کردند بسیاری از مباحث مهم مطرح شده طی سال جاری امنیت و کاربران در سازمان‌ها را در بر می‌گیرد و بر این اساس به مراکز ارایه دهنده خدمات پردازش ابری کمتر توجه شده است. در گزارش نهایی این بررسی گفته شد: «ما شاهد کاهش قابل ملاحظه استفاده از سرویس‌های سنتی امنیتی در عرصه خدمات ابری هستیم که تا پیش از این توسط مراکز ارایه دهنده سرویس‌های ابری عرضه می‌شد. نگرانی‌های مختلف از جمله عدم توجه به سرویس مربوطه، به اشتراک گذاری آسیب‌ پذیری‌های شناسایی شده در زمینه فناوری، از دست دادن داده‌ها و آسیب‌ پذیری‌های کلی در سیستم پیش‌تر در فهرست Treacherous 12 منتشر شد. این بررسی‌ها نشان داد میزان استفاده از سرویس‌های سنتی امنیتی در فضای پردازش ابری کاهش یافته است. در عوض ما شاهد آن بودیم که میزان استفاده از سرویس‌های امنیتی توسط شرکت‌های ثانوی بیشتر شده است».

این مطالعه در حالی صورت گرفته است که پیش از این شرکت‌های Forbes Insights و VMware نیز پیش از این در بررسی‌های مجزا دریافتند شرکت‌های تامین کننده خدمات امنیتی تمرکز ویژه بر تامین امنیت خدمات ابری دارند.

منبع: zdnet