افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای حفاظت از اطلاعات سازمانی

افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای حفاظت از اطلاعات سازمانی

همکاران سیستم- حملات اینترنتی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است، سوءاستفاده‌گران اینترنتی بدافزارهایی را ضد برنامه‌های امنیتی و ضدبدافزارها روانه بازار می‌کنند و در این میان شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد حملات گسترده برنامه‌های مخرب قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها و سازمان‌ها از این فرآیند مطلع هستند و بررسی‌ مرکز PWC نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای تقویت سیستم‌های امنیتی در مقابل برنامه‌های مخرب افزایش یافته است. این بررسی با عنوان «مطالعه امنیت اطلاعات جهانی» روی بیش از 9600 مدیر تجاری و فناوری در سراسر جهان انجام شده است.

به عنوان مثال، فیلتر کردن محتویات اینترنتی در سال گذشته در 65 درصد موارد صورت می‌گرفته است که این رقم برای سال جاری 75 درصد گزارش شده است. افزایش امنیت مرورگرهای اینترنتی نیز از 62 درصد به 72 درصد افزایش یافته است. همچنین، سرمایه‌گذاری روی امنیت خدمات اینترنتی در سال قبل 55 درصد اعلام شده بود که این رقم در سال جاری 62 درصد گزارش شده است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نتایج مشابه برای استفاده از ابزارهای شناسایی و پیشگیری ورود بدافزارها و نرم‌افزارهای اصلاح نقاط آسیب‌پذیر وجود دارد.

 اما قابل توجه است که شرکت‌ها و سازمان‌ها با وجود آگاهی از خطرات امنیتی پیش‌رو هیچ گونه سرمایه‌گذاری برای کسب اطمینان از میزان درست کار کردن ابزارهای موجود انجام نمی‌دهند. لازم به ذکر است که تنها 43 درصد شرکت‌های حاضر در این تحقیق اعلام کردند که از ابزارهای مدیریت امنیت اطلاعات مرکزی برای حصول اطمینان از نحوه فعالیت سرویس‌های امنیتی موجود در شرکت استفاده می‌کنند.

لازم به ذکر است که از میان شرکت‌های حاضر در این نظرسنجی تنها 8 درصد توضیح دادند که تمرکز بر حفاظت از اطلاعات اولویت اصلی کاری آن‌ها بوده است.

techworld