افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط

همکاران سیستم- نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که استفاده کسب و کارهای کوچک و متوسط از شبکه‌های اجتماعی روند رو به رشدی به خود گرفته، اما در عین حال شکاف‌های مربوط به نحوه مواجهه با این شبکه‌ها نیز افزایش یافته است.
به گزارش وب سایت eweek، برآوردهای شرکت اس‌ ام بی‌ گروپ (SMB Group) نشان می‌دهد تعداد کسب و کارهای کوچکی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند از ۴۴ درصد در سال گذشته به ۵۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد کسب و کارهای متوسطی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند از ۵۲ درصد به ۶۳ درصد رسیده است. اس‌ ام بی‌گروپ، شرکت‌های دارای ۱ تا ۹۹ کارمند را در رده کسب و کارهای کوچک و شرکت‌های دارای ۱۰۰ تا ۹۹۹ کارمند را در رده کسب و کارهای متوسط قرار داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که شکاف موجود بین کسب و کارهایی که از شبکه‌های اجتماعی به شیوه‌ای غیر رسمی و بی‌برنامه استفاده می‌کنند و کسب و کارهایی که این شبکه‌ها را به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و راهبردی مورد استفاده قرار می‌دهند، در حال گسترش است.
بر اساس این مطالعه، ۳۵ درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسطی که در سال ۲۰۱۲ از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند، علاوه بر این شبکه‌ها، از ابزارهای دیگری مثل ایمیل، روزنامه‌ها و نشریات تجاری، روزنامه‌های عامه پسند و بازاریابی ایمیلی نیز بهره برده‌اند. این مطالعه همچنین نشان داده است که مهم‌ترین هدف این کسب و کار‌ها از استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی و افزایش فروش بوده است. رویکرد بی‌برنامه و خلق الساعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا نسبت به اثربخشی این شبکه‌ها امید چندانی نداشته باشند. اما کسب و کارهایی که از شبکه‌های اجتماعی به شیوه برنامه ریزی شده و راهبردی تری استفاده می‌کنند، ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از دیگر کسب و کار‌ها می‌توانند به افزایش درآمد خود امیدوار باشند.
این مطالعه نشان می‌دهد که علیرغم افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط، این کسب و کار‌ها هنوز هم با موانع راهبردی و مهمی در این زمینه مواجه هستند. ضیق وقت، ناتوانی در برآورد ارزش واقعی شبکه‌های اجتماعی، دشواری یکپارچه کردن این شبکه‌ها با دیگر فعالیت‌های تجاری و کمبود بودجه لازم از جمله این موانع مهم است.