ماهواره‌ها به خدمات ابری Azure مایکروسافت متصل می‌شوند

بررسی‌های جدید نشان داده که خدمات پردازش ابری تجاری می‌توانند برای پردازش داده‌ها و انتقال ایمن اطلاعات عملیاتی از مواره‌های مستقر در مدار پایین کره زمین (LEO) به ایستگاه‌های زمینی نظامی، مراکز فرماندهی یا به سربازان مستقر در میدان‌های جنگ مورد استفاده قرار گیرند.

دو شرکت مایکروسافت و «آئرواِسپیس» به عنوان بخشی از «برنامه عملیات و سیستم‌های فضایی مرکز تجاری فضایی و موشکی نیروی هوایی آمریکا» در بررسی‌های اخیر خود نشان دادند داده‌ها و تصاویر صورت‌های فلکی توزیع شده در ماهواره‌های مستقر در مدار پایین زمین می‌توانند با سرعت بالا پردازش، تحلیل و توزیع شوند و با استفاده از خمات پردازش ابری Azure مایکروسافت و سیستم الگوریتم‌های پردازش تصاویر «آئرواِسپیس» مورد استفاده قرار گیرند.

دو شرکت مذکور برای نشان دادن فرآیند انتقال داده‌ها از این طریق، اطلاعات شبیه‌سازی شده مادون قرمز را از ماهواره‌های Telesat به مرکز داده خدمات پردازش ابری Azure مایکروسافت انتقال دادند و این اقدام با استفاده از معماری مبتنی بر سیستم پردازش Ball صورت گرفت و سپس اطلاعات مورد نظر در چندین نقطه انتهایی توزیع شد.

در نمایش نهایی که مشخص شد داده‌های ماهواره‌ای می‌توانند در اختیار سربازان مستقر در میدان‌های جنگ قرار گیرند، اطلاعات مورد نظر به صورت مستقیم از شبکه ماهواره‌های مستقر در مدار پایین کره زمین به آنتن آرایه‌های فازی مبتنی بر سیستم Ball منتقل شدند و سپس به وسیله سیستم تاکتیکی مجهز به دستگاه Azure Stack Edge در اختیار نیروهای نظامی فرضی قرار گرفتند.

منبع: gcn