آمازون پلتفرم Lambda را به‌روز کرد

آمازون پلتفرم Lambda را به‌روز کرد

همکاران سیستم – چند روز پیش شرکت آمازون از برخی قابلیت‌های جدید AWS Lambda رونمایی کرد. 

به گزارش وب‌سایت InfoWorld، تجهیز این پلتفرم به مدل جدید AWS Serverless Application Model یا به اختصار SAM، یکی از این قابلیت‌هاست. 

در این مدل توسعه‌گران می‌توانند کامپاننت‌های (component) موجود در منابع Amazon API Gateway و جداول Amazon DynamoDB را با استفاده از یک سینتکس ساده که توسط AWS CloudFormation پشتیبانی می‌شود، به خدمت خود در آورند. 

برای استفاده از این سینتکس، قالب CloudFormation توسعه‌گر باید شامل یک بخش Transform باشد. امکان ارتباط دادن متغیرهای محیط با برخی قابلیت‌های خاص لامبدا، ویژگی بعدی است. این متغیرها را می‌توان در AWS Key Management Service به صورت رمزی شده ذخیره نمود.

امکان استفاده از قابلیت‌های لامبدا در سیستم توسعه اپلیکیشن‌های موبایلی آمازون موسوم به AWS Mobile Hub نیز بهبود بعدی به شمار می‌رود.

در این سناریو، Mobile Hub برای برقراری ارتباط بین کارکردهای فعلی لامبدا استفاده نمی‌شود بلکه این هاب می‌تواند برخی قابلیت‌ها را به وجود آورده و آنها را به نقاط پایانی API Gateway که در اپلیکیشن‌های موبایلی به کار برده می‌شود، تجهیز کند.