قسمت 27: چگونه یک رزومه استاندارد بنویسیم؟


موضوعچگونه یک رزومه استاندارد بنویسیم؟
مهمان پادکستفائزه تعییش؛ مسئول جذب و استخدام همکاران سیستم
مدت زمان16 دقیقه
حجم فایل14 مگابایت