قسمت ۳۸: نقش IT در مسیر تحول صنعت پخش


موضوعنقش IT در مسیر تحول صنعت پخش
مهمان پادکستپورنگ پورامینی؛ مدیر ارشد فناوری اطلاعات شرکت بهروز
مدت زمان33 دقیقه
حجم فایل31 مگابایت