آشنایی با صورت های مالی

قسمت 15: آشنایی با انواع صورت‌های مالی و ویژگی‌های آن

در این قسمت درباره‌ی انواع صورت‌های مالی، ویژگی‌های آن‌ها و چالش‌هایی که شرکت‌ها در زمان تهیه‌ی آن مواجه‌اند، گفتگو کرده‌ایم. هم‌چنین ویژگی‌های سیستم صورت‌های مالی همکاران سیستم را به اختصار شرح داده‌ایم.