قسمت 32: نقش تحلیل داده در صنعت خرده فروشی

قسمت 32: نقش تحلیل داده در صنعت خرده فروشی

در اپیزود شماره 32 پادکست همصدا با حضور محسن افتخاری، مدیر صنعت خرده‌فروشی همکاران سیستم به بررسی تحلیل داده در صنعت خرده فروشی پرداخته‌ایم.