به تیم برنامه‌نویسی همکاران سیستم بپیوندید

نیروهای متخصص ارزشمندترین سرمایه‌‌های همکاران سیستم هستند. آنها نگاهی جدی و حرفه‌ای به «کار» دارند، با پشتکار و میل تمام‌نشدنی به یادگیری و موفقیت، مسیرهای رشد و بالندگی را برای خود و شرکت رقم می‌زنند؛ پشتیبان هم هستند و در محیطی صمیمی و متفاوت، تیمی منسجم و پیشرو را تشکیل می‌دهند.

برای عضویت در این تیم، باید مشتاق یادگیری باشید و برای مسیر توسعه خود برنامه‌ریزی داشته باشید. در همکاران سیستم، منابع سودمندی را برای افزایش سطح دانش و تخصص در اختیارتان قرار می‌دهیم تا با یادگیری اصولی به پیشرفت خود کمک کنید. 

اگر مایلید به تیم برنامه‌نویسی همکاران سیستم بپیوندید، لطفاً رزومه‌ی خود را در قالب یک فایل Word یا Pdf بارگذاری کنید. رزومه‌های شما حداکثر ظرف دو هفته بررسی و نتیجه به شما اعلام خواهد شد. چنانچه از شرایط مورد نظر همکاران سیستم برخوردار باشید، به مصاحبه‌ حضوری دعوت خواهید شد.


ارسال رزومه