موافقت نامه لوکارنو

موافقتنامه لوکارنو

موافقتنامه لوکارنو که در هشتم اکتبر 1968 به تصویب رسیده است، حاصل کنفرانس دیپلماتیکی است که در سال 1968 با دعوت از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس در شهر لوکارنو سوئیس برگزار شد. این موافقتنامه ارائه دهنده‌‌ی یک طبقه‌‌بندی بین‌‌المللی برای ثبت طرحهای صنعتی است که طبقه‌‌بندی لوکارنو نامیده میشود. در سال 1979 اصلاحاتی بر موافقتنامه مذکور اعمال گردید و دوازدهمین ویرایش آن نیز در اول ژانویه 2019 لازم الاجرا شد. در حال حاضر موافتنامه شامل 32 طبقه و 237 زیرطبقه است.

 

Locarno