قانون چگونه از شما حمایت می کند؟ (حمایت قانون از اثر سینمایی)

فرض کنید تولید یک فیلم سینمایی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷ به پایان رسیده و در ۱۵ تیر ۱۳۹۸ اکران (عرضه عمومی) شده است.

پرسش: حمایت قانون از این اثر از چه تاریخی آغاز شده و این حمایت تا چه مدت ادامه خواهد داشت؟

پاسخ: حمایت از اثر در حقوق مالکیت فکری از دو جنبه مادی و معنوی قابل بررسی است:

جنبه معنوی:
از جنبه‌‌ی معنوی، حمایت از اثر به محض خلق آن آغاز میشود، بدون اینکه به مدت‌‌زمان خاصی محدود باشد. بنابراین اثر سینمایی از تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۷، از جنبه معنوی مورد حمایت بوده و این حمایت همیشگی خواهد بود.
جنبه مادی:
قاعده کلی: طبق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۸۹)، قاعده کلی آن است که آثار ادبی و هنری به محض خلق از حمایت برخوردار بوده و مدت حمایت به اندازه‌‌ی عمر پدیدآورنده به‌‌علاوه‌‌ی پنجاه سال پس از فوت اوست.
استثنا در آثار سینمایی: امّا این قاعده چند استثنا دارد که یکی از آنها مربوط به آثار سینمایی است. طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت از آثار سینمایی از زمان نشر یا عرضه‌‌ی آنها آغاز شده و تا سی سال بعد ادامه خواهد داشت:

ماده ۱۶ – ” در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:
۱- اثرهای سینمایی یا عکاسی”
بنابراین حقوق مادی فیلم سینمایی مذکور از تاریخ اکران (عرضه) یعنی تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ آغاز شده و تا سی سال بعد یعنی ۱۵ تیر ۱۴۲۸ ادامه خواهد داشت.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *