سازمان های بین المللی و مالکیت فکری (اتحادیه ی بین المللی حمایت از مالکیت فکری (AIPPI))

اتحادیه ی بین المللی حمایت از مالکیت فکری
                           
The International Association for the Protection of Intellectual Property        

اتحادیه ی بین المللی حمایت از مالکیت فکری، یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی است که در سال 1897 تأسیس گردید و مقر آن در سوئیس است. تمرکز اصلی این سازمان بر پیشرفت و توسعه ی قوانین مالکیت فکری در سطوح ملّی، منطقه ای و بین المللی است.

AIPPI بیش از 9000 عضو از 125 کشور جهان را تحت عضویت دارد و متشکل از 69 گروه ملّی و منطقه ای است.

با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تغییرات چشمگیر در توسعه ی اجتماعی اقتصادی جهان، بر اهمیت نقش AIPPI در پیشبرد حمایت از مالکیت فکری افزوده شده است. AIPPA در تلاش است تا جهت مشاوره و هدایت در حوزه ی مالکیت فکری به مرجع مناسبی برای سازمانهای بین دولتی، سازمانهای دولتی، ادارات مالکیت فکری، سازمانهای تجاری و سازمانهای مردم نهاد تبدیل شود.

برنامه ی راهبردی 2017 – 2020 به تعیین راهکارها و اقداماتی برای افزایش توانایی اشخاص حقیقی، گروه های ملّی و منطقه ای، و اعضای مستقل سازمان پرداخته است.