سازمانهای بین المللی و مالکیت فکری (اتّحادیه‌‌ بین‌‌المللی علامت تجاری)

اتّحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری
The International Trademark Association (INTA)

اتّحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری یا (INTA)، اتّحادیه‌‌ا‌‌ی جهانی متشکل از مالکان برند و فعالان و شاغلان حوزه‌‌ی برند است. تمرکز اصلی این اتحادیه بر حمایت از علائم تجاری و حقوق مالکیت فکری مرتبط با این علائم است که به منظور جلب اعتماد مصرف‌‌کنندگان، نیل به رشد اقتصادی و نوآوری صورت میگیرد.

این اتحادیه در سال 1878 توسط 17 تاجر و تولیدکننده تأسیس شد. هدف این اشخاص از تأسیس اتّحادیه احساس نیاز به تشکیل سازوکاری برای حمایت و حفاظت از حقوق مالکان برند، تضمین قانونگذاری مؤثر و کارآمد، و کمک به تمامی اقدامات مربوط به پیشرفت علائم تجاری و نظارت بر حقوق حاکم بر این علائم بود. نقش INTA به عنوان اتحادیه‌‌ای غیرانتفاعی، فعالیت در جهت دفاع از ارزش اقتصادی و اجتماعی برندها در بین اعضای اتحادیه و در جامعه است.

INTA بیش از 7200 سازمان از 191 کشور جهان را تحت عضویت داشته که سهم مشارکت جمعی این تعداد عضو در تولید ناخالص ملّی جهان، برابر با 12 تریلیون دلار در سال می‌‌باشد.

سازمانهای عضو اتحادیه، حدود 31 هزار فعال عرصه‌‌ی علامت تجاری و مالکان برند از شرکتهای بزرگ و همچنین بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، مؤسسات حقوقی و مؤسسات غیرانتفاعی را شامل میشوند. همچنین اعضای آژانس‌‌های دولتی، اساتید و دانشجویان نیز در این اتحادیه‌‌ فعال هستند.

مقر INTA در نیویورک است. امّا دفاتری نیز در بروکسل، سانتیاگو، شانگهای، سنگاپور، واشنگتن و نمایندگانی نیز در ژنو و دهلی‌‌نو دارد.

برنامه‌‌ی راهبردی 2018-2021
2018-2021 Strategic Plan
اتّحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری به منظور پیشبرد بهتر اهداف خود، برنامه‌‌ای راهبردی برای سالهای 2018 تا 2021 را تنظیم کرده است. این برنامه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

  • ارتقای ارزش برندها و علائم تجاری: برندها و علائم تجاری نمایانگر مبدأ و کیفیت محصولات و خدمات و همچنین نشان‌‌دهنده‌‌ی استراتژی‌‌ شرکتها بوده و وسیله‌‌ای برای بازاریابی و جلب اعتماد مصرف‌‌کننده محسوب میشوند. با این اوصاف برندها دارایی شرکتها محسوب شده و نیازمند توجه و حمایت و افزایش ارزش هستند. اتحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری تاکنون اقدامات متعددی را بدین منظور به انجام رسانیده است از جمله اینکه با مقامات قانونگذاری کشورها، ادارات ثبت و نهادهای اجرایی در تعامل بوده تا تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان را از چارچوب قانونی مستحکمی در حمایت از علائم تجاری بهره‌‌مند سازد. هماهنگسازی قوانین و همگرایی رویه‌‌ها از دیگر برنامه‌‌های INTA است. از آنجا که بهترین و کارآمدترین قوانین بدون اجرای صحیح و منظّم بی‌‌اثر هستند، اتحادیه بر مکانیسم‌‌های اجرایی نیز تأکید فراوان داشته و اقدامات اجرایی متعددی را در راستای مبارزه با جعل به انجام رسانیده است. آموزش و آگاهی بخشی درخصوص ارزش برندها و نقش آن در بهبود کسب و کار از دیگر اقدامات INTA است.
  • تحکیم اعتماد مصرف‌‌کننده: مصرف‌‌کنندگان برندها را راهی ارتباطی برای کسب آگاهی و اعتماد نسبت به تولیدکنندگان میدانند؛ ارتباطی که با گذر زمان نیز در حال افزایش است. اتحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری تلاش میکند تا نقش برندها در خدمت به مالکان برند، مصرف‌‌کنندگان و جامعه را به اثبات برساند. بدین منظور روابط خود را با رسانه‌‌های غیرمرتبط با مالکیت فکری گسترش داده تا عموم مردم را نسبت به تأثیر مثبت مالکیت فکری در ایجاد اشتغال، تولید ناخالص ملّی و افزایش رفاه عمومی آگاه سازد.
  • استقبال از نوآوری و تغییر: تمایل تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان به فناوری روز به روز در حال افزایش است و ارزش‌‌ها و نیازهای مصرف‌‌کنندگان نیز به همین ترتیب در حال تغییر و تحول است. در این شرایط اتحادیه‌‌ی بین‌‌المللی علامت تجاری تغییرات و نوآوری‌‌ها را رصد کرده، تأثیر آن بر برندها را ارزیابی میکند و از اعضای خود نیز حمایتهای لازم را در این خصوص به عمل می‌‌آورد. INTA از طریق کمیته‌‌ها و کارگروه‌‌های ویژه‌‌ی خود به تحلیل رابطه‌‌ی متقابل برند و نوآوری پرداخته و تأثیر بالقوه‌‌ی آن بر مالکان برند را نیز بررسی میکند. اتحادیه همچنین اعضای خود را در جهت استفاده‌‌ی بهینه از فرصتهای جدید و جلوگیری از چالش‌‌های ناشی از تغییرات و نوآوری‌‌ها راهنمایی میکند.