اگر مخترع هستید و قصد دارید اختراع تان را ثبت کنید به سه نکته زیر توجه ویژه کنید

نکته اول: توجه داشته باشید که یکی از شروط اساسی ثبت اختراع، جدید بودن آن است بنابراین در صورتی که اختراعی قبلا به ثبت رسیده باشد، اختراعی همانند آن یا مشابه آن قابل ثبت نخواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدامی از اختراعاتی که پیشتر به ثبت رسیده است کسب اطلاع کنید.می‌توانید با مراجعه به سامانه‌ی مرکز مالکیت معنوی به آدرس http://ip.ssaa.ir/Patent/Search.aspx از اختراعاتی که پیشتر ثبت شده کسب اطلاع کرده تا از صرف زمان و هزینه برای اختراعی که قبلاً به ثبت رسیده است خودداری کنید.

نکته دوم: توجه داشته باشید که یکی از موانع ثبت اختراع، وجود آن در فنون یا صنایع پیشین است. فن یا صنعت قبلی یعنی هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع، افشاء شده باشد. بنابراین اکیدا توصیه می‌شود از افشاء، نمایش یا عرضه‌ی اختراع خود پیش از تقدیم اظهارنامه‌ی ثبت خودداری کنید. البته افشاء به طور مطلق مانع ثبت اختراع نخواهد بود و طبق شرایطی می‌توان اختراع را پیش از ثبت افشاء کرد.

• برای مثال، طبق ذیل بند ه ماده‌ی ۴ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت ۶ ماه قبل از تاریخ تقاضا صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.

• استفاده از حق تقدم کنوانسیون پاریس نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که مخترعان می‌توانند با استفاده از آن، در صورت ثبت یا افشای اختراع خود در یک کشور، همچنان از حق ثبت در سایر کشورهای عضو کنوانسیون برخوردار باشند.

برای مثال مخترعی که اختراع خود را در ایران ثبت می‌کند تا ۱۲ ماه برای ثبت اختراع خود در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون (مثلا ترکیه) مهلت دارد و نسبت به کسانی که زودتر از او برای ثبت اختراع در ترکیه اظهارنامه داده‌اند حق تقدم دارد.

نکته سوم: یکی دیگر از نکات بسیار مهم برای مخترعان، کسب آگاهی در خصوص روش‌های ثبت اختراع است. مخترعان باید با توجه به تعداد کشورهایی که در آنها قصد ثبت اختراع خود را دارند، روش ثبت را نیز تعیین کنند. اگر تعداد کشورهای هدف محدود است (برای مثال ۳ یا ۴ عدد) در این صورت به‌صرفه‌تر آن است که به طور مجزا برای هر یک از این کشورها اظهارنامه تنظیم کرده و به ادارات ثبت آن ها ارسال کنند. اما اگر تعداد کشورهای هدف آنها زیاد است و برای مثال به ۲۰ تا ۳۰ کشور می رسد در این صورت بهتر است از طریق سیستم PCT اقدام به ثبت اختراع خود کنند.

از مزایای سیستم PCT یا معاهده ی همکاری ثبت اختراع می توان به تنظیم یک اظهارنامه به یک زبان واحد اشاره کرد که هم صرفه جویی در زمان و هم صرفه جویی در هزینه ها را در پی خواهد داشت.