انتشار ویژه‌نامه « آثار اقتصادی مالکیت فکری»

روز ۲۶ آوریل، روز جهانی مالکیت فکری است. این روز مصادف با سالروز تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری است که اصلی‌ترین و فراگیرترین سازمان برای حمایت از دارایی‌های فکری، به شمار می‌رود. هدف از نامگذاری این روز، جلب توجه بیشتر به ارزش و اهمیت دارایی‌های فکری، به عنوان جزئی ضروری و مهم از زندگی بشر امروز است.

شرکت همکاران سیستم در راستای مسئولیتی که برای بازشناسی، ترویج و توسعه حقوق مالکیت فکری برای خود قائل است، هر سال به مناسبت این روز اقداماتی را انجام می‌‌دهد. امسال نیز با همکاری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، ویژه نامه‌ای تحت عنوان «آثار اقتصادی مالکیت فکری» مشتمل بر یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی در این خصوص را تهیه و منتشر کرده است.

امید است که با افزایش دانش و آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ارزش دارایی‌های فکری، جلب احترام و رعایت حقوق مربوط به آن به «دغدغه جدی» و ” «مطالبه عمومی» بدل شده و زمینه‌ساز رشد و توسعه هرچه بیشتر جامعه باشد.

مهدی امیری
مدیر عامل شرکت همکاران سیستم

دانلود ویژه‌نامه آثار اقتصادی مالکیت فکری