اسناد بین المللی درباره مالکیت فکری (کنوانسیون برن)

کنوانسیون برن- حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین الملل

کنوانسیون یا معاهده برن را میتوان اولین و مهمترین معاهده در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه ی بین الملل دانست. این معاهده در سال 1886 در شهر برن در کشور سوئیس به تصویب رسید و تاکنون چندین بار در سالهای 1928 (رم)، 1948 (بروکسل)، 1967 (استکهلم) و 1971 ( پاریس) مورد اصلاح قرار گرفته است. گرچه تاکنون 186 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده اند، امّا ایران هنوز به آن نپیوسته است که میتوان علّت آن را در اختلافات بین موافقان و مخالفان عضویت در برن دانست که تصمیم گیری در این خصوص را با موانعی مواجه کرده است. با این وجود آگاهی از مقررات کنوانسیون برن برای علاقه مندان مالکیت فکری به خصوص مالکیت ادبی و هنری خالی از لطف نیست. در ادامه متن کنوانسیون برن، با ترجمه ای از دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی و دکتر حسن محسنی (برگرفته از وب سایت مدیا جورنال) ارائه می شود.

Bern Convention