الهه غریبی

عضو هیئت مدیره

الهه غریبی متولد 1358و فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از دانشگاه ولیعصر رفسنجان است. او در سال 1383 و در جایگاه کارشناس مالی به همکاران سیستم پیوست.

غریبی در سال‌های 90 تا 96 با حضور در تیم برنامه‌ریزی استراتژیک و پذیرش نقش مدیر دفتر هیات‌مدیره‌ی گروه، تجربه‌ی خوبی را در حوزه طراحی و اجرای نظام حاکمیتی و اهداف استراتژیک کسب کرد. پس از آن و از سال 96 تا 98 مدیر تیم  راهکار صورت‌های مالی تلفیقی شد. توانمندی و دانش او در حوزه مالی سبب شد تا از سال 1398 مدیریت مالی همکاران سیستم و از سال 1400 معاونت مالی-اقتصادی گروه همکاران سیستم را عهده‌دار شود.

پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های او در به‌کارگیری استراتژی‌های مالی و اجرای آنها در مشارکت با سایر بخش‌­ها، موفقیت‌های قابل توجهی در سلامت مالی شرکت ایجاد کرده است.

در تیرماه 1401، هیئت مدیره همکاران سیستم، غریبی را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب کرد.