پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری خردمند

زمینه فعالیت :


مدیر عامل: سید یاسین صادقی

آدرس: خیابان مطهری- خیابان مفتح- خیابان زهره- پلاک 5 واحد 2

تلفن: 09903030184

ایمیل: yasins@systemgroup.net

معرفی شرکت پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری خردمند

شرکت پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری خردمند (سهامی خاص) پشتیبان یار همکاران سیستم از سال 1397 فعالیت خود را با هدف افزایش رضایت مشتریان و چابکی بیش‌تر در ارائه‌ی خدمات پشتیبانی آغاز کرده است. این شرکت مجموعه‌ای از نیروهای انسانی ماهر و متخصص در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی سیستم‌های نرم افزاری همکاران سیستم را داراست که به‌طور مشخص به ارائه سرویس کیفی در زمینه نرم‌افزارهای حوزه های مالی، اداری و بازرگانی می پردازند.