پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری خردمند

زمینه فعالیت : پشتیبانی

شرکت پشتیبانی راهکارهای نرم افزاری خردمند (سهامی خاص) پشتیبان یار همکاران سیستم از سال 1397 فعالیت خود را با هدف افزایش رضایت مشتریان و چابکی بیش‌تر در ارائه‌ی خدمات پشتیبانی آغاز کرده است. این شرکت مجموعه‌ای از نیروهای انسانی ماهر و متخصص در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی سیستم‌های نرم افزاری همکاران سیستم را داراست که به‌طور مشخص به ارائه سرویس کیفی در زمینه نرم‌افزارهای حوزه های مالی، اداری و بازرگانی می پردازند.

مدیر عامل: سید یاسین صادقی

آدرس: خیابان مطهری- خیابان مفتح- خیابان زهره- پلاک 5 واحد 2

تلفن: 09903030184

ایمیل: yasins@systemgroup.net