مدیران یار امید آذر آبادگان

زمینه فعالیت :


مدیر عامل: سیدجعفر سیدزاده ساران

آدرس: تبریز، میدان شهید فهمیده، کوی زمرد 3، ساختمان ساران، پلاک 36، زنگ 4، طبقه 3

تلفن: 04136570189

ایمیل: info@modiranyar.com

مشاهده وب سایت

مدیران‌یار یک شرکت تخصصی و چابک توسعه دهنده نرم‌افزار است که بر روی نرم‌افزارهای خاص تمرکز دارد. روش چابک به همراه تجربه کارشناسان، مدیران‌یار را قادر ساخته است که بتواند در مسائل خاص ورود پیدا کرده، راهکارهای مناسبی را ارائه دهد. منظور از مسائل خاص، نیازمندی‌های هستند که برای آن‌ها راهکار مناسب و آماده‌ای در سطح بازار وجود ندارد. عمده فعالیت کنونی این شرکت به عنوان توسعه‌دهنده مورد تائید شرکت همکاران سیستم بر روی راهکارهای خاص در بستر فرایار(راهکاران پلاس) متمرکز بوده، به عنوان اولین گام توانسته است سامانه مدیریت پیمان‌های کشاورزی (ویژه کارخانجات قند) را به بازار مشتریان همکاران سیستم عرضه کند.