داستان موفقیت مهیا پروتئین

در یک نگاه

نام شرکت: مهیا پروتئین

نوع کسب‌وکار:تولیدی

صنعت: غذایی

راهکارهای مورد استفاده: Total Solution

از زبان مشتری

بهزاد درخور؛ (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مهیا پروتئین)

شرکت مهیا پروتئین برای توسعه فروش خود به بیش از 7 هزار فروشگاه، نیازمند ایجاد سایت‌های مختلف در سراسر کشور بود. چون کالاهای ما فسادپذیر است و حساسیت آن بالا است و باید سالم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. این کار بدون داشتن یک زیرساخت نرم‌افزاری قابل اتکا ممکن نبود و راهکاران این زیرساخت را دراختیار ما گذاشت.